Elektronické neschopenky

Díky eNeschopenkám dojde k urychlení procesu
výplat dávek nemocenského pojištění.
Elektronické neschopenky

Od 1.1. 2020 bude nezbytné vystavovat neschopenky elektronickou cestou.

Cílem eNeschopenek je zjednodušení administrativních procesů v rámci ordinace, zjednodušení nahlašování pracovní neschopnosti zaměstnance prostřednictvím zaměstnavatele. Celkově přináší eNeschopenky časovou i finanční úsporu všem zúčastněným stranám.

Pacient nemusí osobně nahlašovat pracovní neschopnost.
Lékař vyplňuje kratší „tiskopis“.

Nezapomeňte na eNeschopenku !!!

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

eNeschopenka

Jak bude vystavení eNeschopenky vypadat v praxi

Lékař vyhledá pacienta v kartotéce, popř. pacienta vyhledá prostřednictvím rodného čísla. Informace o pacientovi se předvyplní. Lékař doplní pouze diagnózu, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, případně další potřebné údaje (nemoc způsobena úrazem nebo pod vlivem alkoholu, vycházky apod.). Následně elektronicky odešle hlášení o dočasné pracovní neschopnosti příslušné OSSZ.

Pro pacienta vytiskne průkaz práce neschopného pojištěnce (formát A5 tisk na šíři – jedna strana, zde budou zaznamenány např. údaje o další návštěvě u lékaře apod.). Tento průkaz bude současně sloužit pro případnou kontrolu ze strany OSSZ, ale také pro zaznamenávání údajů o trvání a následném ukončení pracovní neschopnosti.

Výplata dávek

Důležitou informací bude způsob výplaty dávek. Nemocenské se bude zaměstnanci vyplácet na účet, na který je zasílána mzda, případně jiným způsobem, který si může zvolit.

Více informací

Zaměstnanec i nadále musí neprodleně ohlásit pracovní neschopnost zaměstnavateli. Jelikož jsou informace předávány elektronicky, nemusí pacient tyto informace předávat v listinné podobě zaměstnavateli.

Zaměstnavateli po registraci na ČSSZ přijde notifikace o dočasné pracovní neschopnosti neprodleně po zadání informace lékařem do systému. ČSSZ.

předání pacienta

Jak bude probíhat předání pacienta do lékařské péče

 Předání bude probíhat elektronicky, předávaný pacient se dostaví k přebírajícímu lékaři s průkazem pojištěnce (II. dílem neschopenky), na základě čísla neschopenky ho lékař vyhledá v systému a elektronicky převezme.

eneschopenka

Faktické informace

Vystavení rozhodnutí

Vystavení rozhodnutí o dočasné neschopnosti, potvrzení trvání pracovní neschopnosti bude nutné vystavit pouze elektronickou cestou

i

Papírový tiskopis

Rozhodnutí o pracovní neschopnosti bude možné vystavit jen v případě technických komplikací systému a to na nový třídílný tiskopis, který bude distribuován stejnou cestou jako nyní.

h

Papírová podoba

V papírové podobě bude lékař vystavovat pouze Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce

eNeschopenky

eNeschopenky se týkají pouze rozhodnutí o pracovní neschopnosti, u ostatních dávek nemocenského pojištění se stávající postupy nemění

Možné způsoby autentifikace

Při práci v lékařském SW bude identifikace probíhat prostřednictvím certifikátu od SÚKLu, který už lékaři využívají při vydávání eReceptu.

Každé ordinaci bude ze strany ČSSZ vygenerováno jedno hlavní IČPE (Identifikační Číslo Pracovistě pro E-Podání), Od listopadu 2019 pak bude moci každý poskytovatel zdravotních služeb přidělovat (či zneplatnit) podle svých provozních potřeb libovolný počet dalších IČPE pro jednotlivá pracoviště, jednotlivé lékaře ve společné ordinaci či v případě více pracovišť v různých okresech.

Více informací

Pokud má poskytovatel zdravotních služeb více pracovišť v různých okresech, jsou pro něj místně příslušné různé okresní správy sociálního zabezpečení (místní příslušnost se řídí místem výkonu práce ošetřujícího lékaře), a proto by si měl vygenerovat více IČPE.

Při přístupu na portál ČSSZ se musí lékař přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. eOP nebo Jméno, heslo, SMS.

Proces identifikace lékaře

eNeschopenky se vyznačují pro tentokrát výrazně jednodušším způsobem spuštění. K samotnému vystavení eNeschopenky není nezbytné využívat elektronický podpis, který však může být součástí dobrovolné části.

Vystavování eNeschopenek

eNeschopenku lze vystavit jedině prostřednictvím počítače a to dvěma způsoby – v rámci ambulantního informačního systému a webové aplikace portálu ČSSZ

Způsoby vystavování je možné kombinovat dle potřeby ordinace resp. Lékaře

BEE SITE:ES a.s.

IČO: 03789683

Praha – Holešovice,
Šimáčkova 915/18,
PSČ 170 00

+420 220 513 131

Neváhejte a kontaktujte nás

Naši partneři